SlideShow

cboxMy.Google My.Facebook My.Twitter

0

LIRIK LAGU UNDERGOD-RAHEUT JEUNG RAHEUT

salah naon ari
aing salah naon
dosa naon ari aing
dosa naon nepi ka sia mutuskeun aing
hate aing kumalayang tepi rek
bunuh diri ka jurang
dasar awewe goblog
aing raheut hate
dasar awewe tai
aing raheut hate
mabok jeung aing
nginum jeung aing
kagok teu eling
raheut jeung raheut hate aing
raheut jeung raheut hate aing
ngomong cinta ka aing
ngomong bogoh ka aing
naha mutuskeun aing
ngomong deudeuh ka aing
ngomong nyaah ka aing
naha jinah jeung batur
0

LIRIK LAGU JASAD - KUJANG ROMPANG

 Manjing kana waktuna

Ninggang kana mangsana

Muru maluru beh ditu

Nungtik nyungsi nu kamari
Hudang pikeun tandang nu kiwari
Ngundeur meureun ngala sugan
.. ..

Hana nguni hana mangke

Tan hana nguni tan hana mangke *
Aya baheula, aya ayeunaMoal aya ayeuna mun euweuh baheula

Aya indung, aya bapa

Indung nu ngandung bapa nu ngayuga

Aya indung, aya surga
Aya bapa aya dunya


Du’a indung jadi jimat

Jampe bapa jadi ubar
Pikeun lengkah
Pikeun tandang
Ngadekeun ajen Kisunda


Laku lampah nu utama

Nyebarkeun asih kasasama
Tingkah polah sing merenah
Sangkan panggih
kamulyaan
Kajembaran
Kawaluyaan
Karahayuan
Congkrang kujang ngajirim nonoman
Nu gede wawanena
Panceg dina galur
Salawasna akur jeung dulur
Panceg dina galur
Babarengan ngajaga lembur
Panceg dina galur
Moal ingkah najan awak lebur
Panceg dina galur
Salawasna akur jeung dulur.
Panceg dina galur
Babarengan ngajaga lembur
Panceg dina galur
Moal ingkah najan awak lebur
Munut ridho Gusti
Ngalap berkah Gusti
nu Maha suci
Munut ridho Gusti
Ngalap berkah Gusti
Sang Hyang widhi
Bral geura miang
Tandang makalangan
Nanjeurkeun kabeneran
Ngawangikeun bumi Pasundan
Sok geura hudang
Tandang makalangan
Sanghareupan musuh
Najan palastra nepikabinasa

Sakabeh nu gumelar didunya
Bakal panggih jeung ajalna
Ngan nu mangpaat pikeun sasama
Anu bakal abadi
Ngarana ditulis dina prasasti kahirupan
Laku lampahna turuteun pikeun anak incu

Kujang nu nyurup kana raga
Anu nyieup kana wanda
Ngajirim jadi nonoman sunda
Sinatria ti tanah pasundan
Nanjeurkeun bebeneran jeung kaadilan
Teu keuna ku owah gingsir
Teu kasilih ku junti
Ganjaran nu belapati, satria santosa iman,
Sinatria pilih tanding Lalaki lalanang Jagat
1

LIRIK LAGU UNDERGOD-SAGURU SAELMU TONG NGAGANGGU

SIA NGELMU, AING NGELMU,
SAGURU SAELMU ENTONG
NGAGANGGU

JAMAN GEUS EDAN,JALMA TAMBAH
EDAN
POHO KA BUMI POHO KA ALAM
TEU PADULI,AWAK RUKSAK
NU PENTING MAH,ELMU GEUS JADI
AWAK

SIA PREMAN,AING JAHAT
SIA EDAN,AING LEUWIH EDAN
SIA PERANG,MAWA BEDOG
AING TEU NEURAK DI BEDOG

REFF:
SIA NGELMU,AING NGELMU
SAGURU SAELMU TONG
NGAGANGGU

CUNGKLEUK LEUWEUNG
CUNGKLEUK LAMPING
LIEUK DEUNGEUN
LIEUK BATUR

JAMAN GEUS EDAN,JALMA TAMBAH
EDAN
POHO KA BUMI POHO KA ALAM
TEU PADULI,AWAK RUKSAK
NU PENTING MAH,ELMU GEUS JADI
AWAK

SIA PREMAN,AING JAHAT
SIA EDAN,AING LEUWIH EDAN
SIA PERANG,MAWA BEDOG
AING TEU NEURAK DI BEDOG

REFF:
SIA NGELMU AING NGELMU
SAGURU SAELMU TONG
NGAGANGGU

SIA SAKTI AING SAKTI
LAMUN PERANG TONG MAWA BELATI
0

LIRIK LAGU JASAD-GEUTIH JEUNG GEUTIH

MEUREUN GES KUDUNA, MEUREUN GEUS TIDITUNA
HIRUP JADI HINAAN, HARGA DIRI JADI KEKESED

LAIN SAKADAR NGEWA, LAIN OGE KEUR IJID
TAPI IEU KANYERI MOAL PUPUS KU WAKTU

GETIH NU NGOCOR KUDU KABAYAR
HUTANG GETIH DIBAYAR GETIH

CUNUK KANA MANGSANA, NINGGANG KANA WAKTUNA
PIKEUN NGABALES KANYERI, PIKEUN KABAYAR KANGEWA

HUTANG UYAH DIBAYAR UYAH
HUTANG GETIH DIBAYAR GETIH

SANGHAREUPEUN AING ! LAWAN AING !
MONTONG NGENJAT ! MONTONG NYINGKAH !

MONTONG LUMPAT, IEU AING !
MONTONG BIRAT, IEU AING !

LUMPAT KAMANA, INGKAH KAMANA, MOAL BURUNG DI UDAG
ELMU NAON, JURUS NAON KABEH DITADANG
URANG MANA, ANAK SAHA AING MOAL MAKE JEUNG SIEUN
MUN AYA KAWANI, MUN AYA BURIH,
SANGHAREUPEN AING REK BALITUNGAN

PAPATKEUN KABEH JEUNG PAMAKE
KETRUKEUN KABEH ELMU PANEMU
PEK ASAH KABEH PAKARANG MANEH
SOK BAWA MUN MANEH BOGA BALAD
AING MOAL GIMBIR, KABEH DITADANG KU AING
AING MOAL NYINGKIR, KABEH DITADANG KU AING

SAMBAT NGARAN KOLOT, MEMEH DI PAPAG KU PATI
MONTONG BABACOT, RASAKEUN IEU PEUREUP
PRAK GEURA NGADUA MEMEH KUBURAN DIGALI
MONTONG BABACOT MONTONG OGE BALAGA
SABAB IEU PESO NU BAKAL JADI PAMAPAG AJAL PANANGTU PATI  
3

LIRIK LAGU UNDERGOD-NGIMPI MODOL

isuk2 sibuk ka cai,
ngumah kolor isi tai,
isuk2 sibuk ka cai
gurat wese tilu kali

Awas anjing sia ngimpi modol
gurat wese tilu kali,
 awas...
ngimpi modol mawa bahaya

 Awas anjing sia ngimpi modol
gurat wese tilu kali
awas...
ngimpi modol mawa mamala.

Awas ngimpi modol mawa
bahaya,
awas ngimpi modol mawa
mamala 2x

awas ngimpi modol 4x
0

LIRIK LAGU UNDERGOD-CAI KAWANTUN

Aya cai hideung di botolan
cai matak edan cai matak edun

*caina kawantun caina karuhun
caina kawantun cai nu matak edun
caina kawantun caina karuhun
caina kawantun cai nu matak edun

sia jual ku aink di beuli
aink lieur sia teu paduli
sia jual ku aink di beuli
aink modar sia teu paduli
(Back to *)

alkohol teu boga harti tolol
nu ngomong tolol teu boga kontol

aya cai hideung di botolan
cai matak edan cai matak edun
0

LIRIK LAGU UNDERGOD-KUDAK KADEK

Melak Hade jadi Hade
melak peso jadi bedog
melak arit jadi kampak
geus kolotna ngagawe mamawa kampak

aya nu melong langsung di tajong
aya nu nyentak langsung di kampak
aya nu mabok langsung di gebug
aya nu codeka langsung di kadek

kudak kadek
kudak kadek
kudak kadek

cul igel tinggal dog dog
lamun perang sok mawa bedog
cul anak pamajikan
ngajaga pangkat pangkat jadi preman

aya nu melong langsung di tajong
aya nu nyentak langsung di kampak
aya nu mabok langsung di gebug
aya nu codeka langsung di kadek

preman mawa kampak
preman mawa bedog

kudak kadek
kudak kadek
kudak kadek

Preman mawa kampak
preman mawa bedog
0

LIRIK LAGU UNDERGOD - SIRIT KILLER

MODAR ANJING,MODAR ANJING
IEU AING,IEU AING...
HAYANG NGEUNAH IEU NU AING
MONTONG LOBA NGOMONG
NAJAN MOMOK SAGEDE
TOLOMBONG
MONTONG LOBA BACOT
NAJAN SIA GES KOLOT

MODAR ANJING,MODAR ANJING
IEU AING,IEU AING...

SIRIT AING SIRIT JAYA
SIRIT ANU KUAT LILA
SIRIT ANU MATAK SIA JENGKER
MODAR ANJING MODAR ANJING .
IEU AING IEU AING !!
LAMUN HAYANG PUAS DIEU KU
AING
LAMUN HAYANG NGEUNAH DIEU
KU
AING ,
SIRIT AING SIRIT JAYA
SIRIT ANU KUAT LILA
SIRIT AING SIRIT KILLER
SIRIT ANU MATAK JENGKER
HAYANG NGEUNAH IEU NU AING
MONTONG LOBA NGOMONG
NAJAN MOMOK SAGEDE
TOLOMBONG
MONTONG LOBA BACOT
NAJAN SIA GEUS KOLOT
0

LIRIK LAGU UNDERGOD - GARONG KAHOT

KASUSAH NU MATAK AING JADI
WANI
JAMAN KIWARI SAGALA KUDU
DIBEULI
MODAL SAUKUR HIJI
HIRUP DI DUNYA
NGANDEULKEUN BOGA KAWANI
IEU AING GARONG KAHOT
MATA MOLOTOT
NEANG BARANG ANU SIAP
DICOKOT
IEU AING GARONG KAHOT
TEU BOGA DUIT
DI PENJARA NEUPI K KOLOT
GARONG LEUTIK DIKARUNGAN
GARONG GEDE DI KASURAN
GEUS BUDAYANA NASIB JELEMA
LEUTIK
MEUS-MEUS KATINCAK
MEUS-MEUS KATINCAK
GARONG LEUTIK DI KARUNGAN
GARONG GEDE DIKASURAN ,
0

LIRIK LAGU BLEEDING CORPSE - UTAH GETIH

Utah getih peurih tikoro, utah
getih, utah getih asa sakarat,
utah getih,
sabab kieu aing diracun kusia,
sabab kieu aing sia kudu modar.
Montong loba bacot hareupeun
aing montong balaga
kadek,kadek,kadek,
modar,anjing,modar
kadek,kadek,kadek
sia,modar,anjing
leungeun maneh pegat tikoro di
gorok getih maneh ngocor di
inum ku aing
0

LIRIK LAGU MEDUSA - CINTA

seribu satu denganmu
hancur pola hidupku
aku datang kau diam
sekarat dirimba hening
tersanjung puji cinta
tusukan duri mawar
lingkar mata berdarah
ku kecup hingga lelah

malam terlepas puisi bulan
menendang sair bintang
menampar prosa tanpa tipu daya
memendam rasa menyimpan kata

seribu satu denganmu
hancur pola hidupku
aku datang kau diam
sekarat dirimba hening
tersanjung puji cinta
tusukan duri mawar
lingkar mata berdarah
ku kecup hingga lelah

tajam cahaya
merampas bayang sunyi.
Keabadian surga
membakar omong kosong
nyatakan cinta
pada sebotol anggur
lupakan dosa
demi kesenangan

reff
cinta ini . . Melekat  janji
dosa ini . . Membalut hati
jiwa ini . . Terpuruk mati
luka ini . .tak pernah terobati

tajam cahaya
merampas bayang sunyi.
Keabadian surga
membakar omong kosong
nyatakan cinta
pada sebotol anggur
lupakan dosa
demi kesenangan

cinta.....!!
0

LIRIK LAGU UNDERGOD - SIMADU KAMPAK

Hade rupa ngagalaksak kanu
harta
Ngadengkak jiga bakakak
Nu numpak nepi kacekak
Jual sawah, jual imah ngabelaan
hayang ngeunah
Jual sawah, jual imah ngabelaan
simadu kampak
Ruksak, rangsak, Cekak, Balangsak
Ruksak, rangsak, Cekak,
Balangsak
Awak denok, bool montok,
bengeut medok, Beak ku sia
goblog!
Awak denok, bool montok,
bengeut medok, Beak ku sia
goblog!
Ruksak, rangsak, Cekak, Balangsak
Ruksak, rangsak, Cekak, Balangsak
0

LIRIK LAGU OPIUM - KODRAT SUNDA NEPI BINASA

Getih nu ngalir dina raga
moal nepi ka eureun ku waktu
adat nu geus jadi budaya
kaboga nu di pikaboga
nandakeun ieu kodrat sunda
moal nyerah moal ingkah
moal nepi ka cengkat
kodrat sunda nepi binasa
kodrat sunda nepi binasa
getih nu ngocor moal nepi ka
beak
totonde tinu ayana kodrat
moal leungit moal indit
moal nepi ka ijid
ieu takdir kodrat tinu hiji mangsa
kodrat sunda nepi binasa
adat nu geus jadi budaya
taneuh nu likeut
getih nu bereum
taneuh sunda nu di pika boga
hideung bodas teu paduli
kodrat sunda nepi binasa
kodrat sunda
moal nyerah moal ingkah
moal nepi ka cengkat
moal nepi ka ijid
0

LIRIK LAGU AMARAH - KADURUK KUHAWA NAFSU feat KARINDING MAN JASAD

Hirup aing kasiksa ku kalakuan
sia? Diri aing karasa teu ngeunah
ku manehna, ieu aing nu nyeri
tenjo kusia ieu aing nu peurih
ngadek ka sia
ieu aing.. Tenjo ku sia
ieu aing.. Ngadek ka sia
sia tong loba bacot montong loba
cucuruk, bedog aing geus
seukeut motongkeun curuk sia
0

LIRIK LAGU BESIDE - DOSA ADALAH SAHABAT

Lari berlarilah
tutup mata bungkam mulutmu
Khianati pungkiri hatimu
Tataplah.. dosa mengikuti setiap
nafasmu.
Jangan kau pungkiri , takan kau
dustai
Reff : Tatap jiwamu tatap
hatimu dan akui
Bahwa dosa seperti sahabat
Apa dosa adalah sahabat?
Setiap langkah dan nafasmu..
Harumnya dosa mendekap
hasrat
Setiap langkah dan nafasmu..
Mencoba membunuh pahalamu
Coba berlari..
Aura hitam memekat
Khianati pungkiri
Kegelapan semakin gelap
Lari berlariLah ..
Umpat kau mengumpat
dosa kau dustai
ratapi dirimu!!!
0

LIRIK LAGU FUNERAL INCEPTION - SURGA DI BAWAH TELAPAK KAKI ANJING

apa yang terbersit di otakmu –
perlakukan tuhan seperti babu
perintah sana dan perintah sini,
menghela seperti kerbau
mendikte dia dan mengarahkan
seperti busur panah
hormat dan pujimu yang kau
tuangkan dalam doa yang
mengiris
ibadah yang tanpa cela ibadah
yang searah
menuding moral penyebab
kerusakan
menghempaskan logika
memuliakan nafsu belaka
melangkah gagah dengan
keserakahan …
umbar nafsu gila tololmu –
bercak dalam janji
hancurkan tatanan, mengurai
kuasamu
kendalikan arah kemana angin
akan berhembus
sirnalah dosa sirnalah nista
ledakan jiwa – yang bergolak di
sana
mengiris harapan – menjadikan
polusi
cerai kan berai nurani –
melumatkan visi
tiada tersisa – terasa
membakar !!
surga yang kau cipta kini
terbentang lega
hati nurani yang terjagal hati
nurani menggelepar
infiltrasi kesesalan yang tersisa
di dalam hatimu
gumam doa bersenandung
bersama nista………………….
berperanglah kepada sesamamu
dan basmilah mereka
dan kepada siapakah tuhan
kalian kan meratap
persetan dengan keyakinan dan
tuhanmu yang kau kebiri
tonggak kebebalan religi
kekalahan hati dan nurani
takkan ada lagi naluri
semua telah tewas kau basmi
tak terkira perih yang akan kau
tuai
seakan tak akan pernah ada
balasnya
buat udara ini terasa sesak
hanya benci yang terserak dan
menggelegak…..
surga di bawah telapak kaki
anjing …. 4 x
anjing …. !!!!
0

LIRIK LAGU JASAD - BINASAKAN BENIH BIDADARI

Aku belati terkejam
Terbungkus gelap malam
Dosa dosaku yang tertajam
Masa suram tergenggam
Ritual persetubuhan khidmat
Selalu terulang karena nikmat
Pada Tuhan aku berontak
Karena nafsu tak berotak
Enam enam enam
Tak lebih terkutuk
Dari pembantaian
Sebuah benih suci
Hey!!!
Cabuli cabuli berulang ulang kali!
Hamili hamili lalu aborsi!
Pembantaian benih terjadi
Pikiran waras tercuci
Rasa kemanusiaan terkunci
Kebiadaban telah terpatri
Pembantaian benih terjadi,
pembantaian diamini
Pikiran waras tercuci, kesadaran
telah lari
Rasa kemanusiaan terkunci,
terbungkus dalam peti
Kebiadaban telah terpatri,
melekat erat dalam diri
Binasakan benih
Bidadari mati
Ada yang telah pergi
sisakan nyeri dihati
Buah dari birahi
Terumbar tanpa arti
Dia terus menghantui
Datang selalu membayangi
Ingin aku sembunyi
Tak mampu aku berlari
Dia yang telah lama pergi
Sisakan penyesalan abadi
Dia yang telah lama mati
Sisakan rasa sakit didiri
Bidadari buah birahi
Bidadari tangisanku abadi
Bermainlah di surga
Maafkan ayahmu
Maafkan ibumu
0

LIRIK LAGU GORGE - PEURIH JADI PEURAH

Sakali peurih anu bakal
jadi peurah,
saucap kata anu jadi
perkara,
baheula aing di
peupeurih ku sia, dina
peurih ieu anu bakal
jadi peurah, sabab
peurih hate aing di
racun kusia, sabab
peurih hate aing di
peupeurih ku sia,
PIKEUN NGABALES
KANYERI, RASAKEUN
TAH PEURAH AING NU
BAKAL JADI PATI
NGANCURKEUN HIRUP
SIA
0

LIRIK LAGU GUTTURAL SUFFER

Hanteu gedag bulu salambar.
Hirup ulah manggih tungtung,
paeh ulah manggih beja.
Ilang along margahina,
katinggang pangpung dilebok
maung,
rambutna salambar,
KACIWIT KULIT KABAWA
DAGING..KACIWIT KULIT KABAWA
DAGING
Leutik leutik ngagalatik,
getihna satetes,
ambekanana sadami,
agamana darigamana,
kaula nyerenkeun kanu maha
kawasa .
Kiruh ti girang kiruh ka hilir.
Kulak canggeum bagja awak.
0

LIRIK LAGU BLEEDING CORPSE - NISTA MAJA UTAMA

ringkih binih kapelak, pasukan
anu nyebar, peurih ngahadang,
awak anu ngaclengkeun,
rungsing ngarasuk, ka getih anu
ngamuncak, pangeran ka hasut,
nu di uspan ka pelak, kabawa
bubuk, ku waktuna dunya,
sajalan saarah, pelakeun ka
rungsing bagong, giring
kahirupan, nu aral subha,
sucikeun ka peuneutan, nu bau di
kahirupan, ka cepeng sakabeh,
hiji nyawa, nu kotor jeung anu
cacat, NISTA MAJA UTAMA
0

LIRIK LAGU BAMBU GAWIR-YUN AYUN AMBING (ᮘᮙ᮪ᮘᮥ ᮌᮝᮤᮁ)

lieur mikiran jaman ayena aww teh sarerba salah..
aww di fikiran,aww teu mikiran kasep,cing sabar,cing tawakal..

keur letik di usapan
geus gede di tumpakan
ker letik di mandian
geus gede kukudaan
rek rubah kalakuan
da gengsi ku babaturan
2x

yun ayun ambing..
manehna reuneuh aing ngibing
yun ayun ambing ..
dasar aww sapi daging
2x

aww sapi daging.
mun peuting teu daek cicing
aww sapi daging
hayangna ulin
3x
0

LIRIK LAGU BAMBU GAWIR-KAPACOK KU MOMOK DEKOK (ᮘᮙ᮪ᮘᮥ ᮌᮝᮤᮁ)

mun bener aing salah
hampura diri aing
mun bener aing bener
sing aya wawalesna

mun bener maneh ngewa
sok atuh geura nyarita
meh bisa kabuka
permasalahan anu aya

puas sia ningali aing
hirup balangsak teupuguh rusksak 

aing moal ijid
aing moal dendam
aing moal ngewa
aing moal ijid

dasar sia si bool denok
aing kapacok ku momok dekok 2X

e.lalele.lalele e dsar si bool denok
lalele.lalele abong abong bool denok
0

LIRIK LAGU KARINDING MILITAN-MANUNG GALING KAULA GUSTI

di hakan..
4x
gunung leutik
gunung geude
2x
deuleu,deuleu..

manunggaling kaula gusti..
6x
di babad..
4x
leweng leutik
leweng geude
3x
leweng paliri..

manunggaling kaula gusti..
6x
nu unggul..
nu agung..
2x
alam leutik
alam geude
2x
alam ngahiji..
0

LIRIK LAGU KARINDING ATTACK(KARAT)-BURIAL BUNCELIK

Aing,..
Burial buncelik nahan lapar
Aing,..
Burial buncelik neang cai
Aing,..
Burial buncelik jadi ririwa
Aing,..
Burial buncelik ngajakan sia…

Sarua ngarasa
5x
Burial buncelik...

Burial buncelik,
Muthafukkin’ hurt muthafukka’
Burial buncelik
Suffocate die suffocate
Burial buncelik,
Cracked brain dead bloated
Burial buncelik,
Envy
Anger
Hatred
Fake!
0

LIRIK LAGU KARINDING ATTACK(KARAT)-NU NGORA NU NYEKEL KONTROL

Nu ngora nu nyekel kontrol!
Hayu maju dulur-dulur
Nu ngora nu nyekel kontrol
Nu lila beuki paciweuh
Tuur paketrok ngomong balelol

Nu ngora nu nyekel kontrol!

Pageuh panceg jadi pasek
Keupeul rapet tujuk ka langit
Wani raheut hajar jalanan
Dadana lapang, ucapna lantang

Nu ngora nu nyekel kontrol!

Hidup budak ngora!
0

LIRIK LAGU AROGAN KARINDING-JANTI ULAH KA SILIH KU JUNTI

jaman ki wari
jaman nu edan
loba nu poho ka jati sorangan
loba nu era budaya sorangan
kudu ngageugeuh
kudu ngajaga
bydaya batur,jati diri batur
budaya aink,jati diri aink
hirup di dunya saukur d dunya
hirup nu edan ngiluan jaman

jati..
ulah..
kasilih..
ku junti..
0

LIRIK LAGU SASAKA KARINDING-GAWIR

MUN DIRI NYEPI SEG KA PIKIR NU KA TINGGALI
ALAM NU TADI NYERI GEUS MIMITI NGARASA NYERI..
GUUUNUNG GARING..
GAWIR GEUS LAIN LAMPING
NU NINGANAAN MEREN WEH EWEH KEUR NYARING
GUUUNUNG GARING..
MUN GERA TENJO SANGKAN GUNUNG HARAREJO
MUN GERA TENJO SANGKAN LAMPING HARAREJO
SOK GERA NYARING SANGKAN BUMI TEU NGANAAN
PEPELING AING SANGKAN MANEH ARALELING

GUUNUNG GARING..
GAWIR GEUS LAIN LAMPING
NU NINGANAAN MEREN WEH EWEH KEUR NYARING
GUUNUNG GARING..
MUN GERA TENJO SANGKAN GUNUNG HARAREJO
MUN GERA TENJO SANGKAN LAMPING HARAREJO
SOK GERA NYARING SANGKAN BUMI TEU NGANAAN
PEPELING AING SANGKAN MANEH ARALELING
2

LIRIK LAGU INSUN KARINDING-LALAKI DI TEGAL PATI

PAJEG PAJEJERAN TANDANG
IBLIS-IBLIS TING TURINGIS
SETAN-SETAN TING TURINGKAK
NGABADEGAS SRI BADUGA
KIRIM SAJUNG,KIRIM PASIR
TANGTUNG SALUHUR GALUNGGUNG
SAPURINGKAK BULANDAK
URAT" SANGKURIANG
MENJRAG BUMI TILU KALI
OYAG LEMAH SAJEJEGAD
DI MUMUH KOCEAK URANG DUBAT

GAUR SAUR PUTU GALU
MAPAG AJI-AJI DIRI
NYA SAUR GULUDUG MURUG
NGARERAH PALALAK REUHAK

LALAKI AING LALAKI
TUKANG NGUYUP GEUTIH JURIG
TUKANG NGAKAN DAYAH PERANG
GEURA DATANG RAJA CITRA
PAPAGEUN AING KU TUMBAK
JAJAPKEUN KU TUNGTUNGDUK
NYA HULU AING CI TANDUY
HATE AING CI SADANE

KUJANTOR UJUNGKULON
MUN SAAT TARA PARARAT
NGAGIRIR KUJANG ANGGOAN
SIHUNGNA KURIANG TUJUH
KIRIM KU KANRAJA KIRUH
DI TUNGTUNG MAUNG SAPULUH
CIPANGASAH PEURAH NAGA
PANIGAS DUA HARERANG
SASEKEUT DUA PANEUKTEUK
NUHIJI NGENCIK NA ATI
KA DUANA NAPAK DI DUNYA
0

LIRIK LAGU BAMBU GAWIR-NENG LALA

 dung kaduhung
gedena sagede gunung
bet mutuskeun manehna
kaduhung na mah ayeuna 2X

euhhhhhhh...gelo
euhhhhhhh...gelo

neng lala neng lala
geulisna jiga lunamaya
neng lala neng lala
moal eleh ku madona

neng lala neng lala
neng lala tukang bala-bala
0

LIRIK LAGU TREAMOR-NYUCRUG GALUR

nyucrug galur jati diri
      neangan budaya nu geus babaran
      katinjak ku jaman kiwari
      hayu babarengan ku sararea
      urang hirupken dai tatar sunda
      sangharepan kalawan
      nu ngarusak jaman
      kiwarri jenk kaharepna

ku sifat....
ku ucap....
ku lampah....,
nu dibarengan ku manah   2x

salawan na..... nyucrug galur....
jati diri.... salawasna nyucrug galur...    2x
0

LIRIK LAGU TREAMOR -SENGIT GETIH PARAWAN

pemuas nafsu manusia belaka
fatamorgana dari replika surga
keraskan hati akan bahaya dosa
menyerang indra dan rusakan jiwa

*
sengit......
getih.....
parawan..

tenggelam dalam kenikmatan sejenak
tapi terjerumus abadi dalam lubang hitam
dalam lubang dosa tak bertepi
2x

kembali ke :*

tak mampu untuk berontak..
tak mampu melawan hasrat
tak mampu untuk berontak...
tak mampu melawan.. sengit getih parawan...

terbuai... terlena....
tak mampu melawan hasrat...
terlena dalam replika surga...
sengit getih parawan....
2

LIRIK LAGU KARINDING MILITAN-MURINGKAK

Muringkak  muringkak  bulu punduk
disiksa disiksa   disiksa dirogahala
muringkak muringkak tanah lembur digusur
 raga ancur jadi lebur  jadi ancur

Muringkak  muringkak  bulu punduk
disiksa disiksa   disiksa dirogahala
muringkak muringkak tanah lembur digusur
raga ancur jadi lebur  jadi ancur
muringkak muringkak bulu punduk
 ref:
kamana atuh kamana
nu kawasa jadi pangawasa
nu marentah teu boga rarasa
kamana atuh kamana
0

LIRIK LAGU APOCALYPSE GRIND - KANDEL KULIT BEUNGEUT

Kandel kulit beungeut…!!
Jaman kiwari loba jalma nu teu
gableug kaera
Tingkah polah manehna di
dunya kacida nista
Pikeun manggih kagorengan ka
sasama
Sangkan pikeuheuleun jalma-
jalma
Manehna sarakah
Jalmana bangkawarah
Hirupna teu merenah
Sangkan paeh teu meunang
berkah
Manehna sarakah
Jalmana bangkawarah
Hirupna teu merenah
Sangkan paeh teu meunang
berkah
Sagala tingkah polah pasti aya
wawalesna
Boh Kahadean boh kagorengan
Moal burung aya ganjaranna
Ti gusti agung nu welas asih
Kandel kulit beungeut
Paribasa nu pantes keur jalma
Kandel kulit beungeut
Keur jalma nu teu gableug kaera
Kandel kulit beungeut
Montong calutak ka batur
Kandel kulit beungeut
Montong ngalunjak ka batur
Teu cara aya butuhna
Ngadeukeutan aing
Teu cara aya hayangna
Ngadeukeutan aing
Saeutik-saeutik ngadeukeutan
aing
Ngan aya butuhna hungkul
Saeutik-saeutik ngadeukeutan
aing
Ngan aya perluna hungkul
Laknat,sia kudu di laknat
Laknat nepi ka liang lahat
Siksa,sia kudu disiksa
Siksa nepi ka liang lahat
Laknat,sia kudu di laknat
Laknat nepi ka liang lahat
Siksa,sia kudu disiksa
Siksa nepi ka liang lahat
Moal lila deui manehna hirup di
dunya
Sabab loba nyusahkeun ka
sasama
0

LIRIK LAGU XTAB - GOROK KURAGAJI

TINCAK HULUNA RAGAJI DIBEULI
RAGA PAMATI HARUKKEUN DIRI
GOROK KURAGAJI...GOROK
KURAGAJI 2x
*SIA NGAN BISA NYERIKEUN HATE
AINK
SIA NGAN BISA NGANCURKEUN
HIRUP AINK
HIRUPKEUN NAFSU AINK
*SIA NGAN BISA NYERIKEUN HATE
AINK
SIA NGAN BISA NGANCURKEUN
HIRUP AINK
-LOBA BEAK KUMANEH...HAH
MONTONG BABACOT RASAKEUN
YEUH RAGAJI
ULAH NGAGENI BISING MANEHNA
NGERI
*JELEMA NGAHINIS GOROK
KURAGAJI
GOROK.GOROK.GOROK KURAGAJI
JELEMA NGAHINIS GOROK
KURAGAJI
GOROK.GOROK.GOROK KURAGAJI
AJAL SIA NGAN SAUKUR DIUJUNG
HIRUP.....AKAR DINA PAMEAKAN
PEURIH
GOBLOG...SIA...RAGAJII...
TINCAK HULUNA DIGOROK
KURAGAJI
SISIT JEUNG PEURIH JADI
PANGGANTI
GOROK KURAGAJI...GOROK
KURAGAJI 2x
SIA NGAN BISA SAUKUR JADI
PEPEURIH
SIA NGAN BISA NYERIKEUN HATE
AINK GOROK KEREUT KU AINK
SIA NGAN BISA SAUKUR JADI
PEPEURIH
DINA UJUNG PAMATII....
MONTONG BABACOT RASAKEUN
YEUH RAGAJI
ULAH NGAGENI BISING MANEHNA
NGERI
GOROK.GOROK.GOROK KURAGAJI
GOROK.GOROK.GOROK KURAGAJI
GOROK.GOROK.GOROK KURAGAJI
GOROK.GOROK.GOROK KURAGAJI
SIA...DIBELEK...SIA....DIGOROK
AJAL SIA AYA DILEUNGEUN AINK
SIA...ANJ*&K MANEH....DIGOROK
KURAGJI...
0

LIRIK LAGU BETRAYER -PASUKAN BERANI MATI

Jerit tangis di balik pabrik
Merengekkan harapan
S'ribu kepal maju tak gentar
Menerjang kawat duri
Air mata, tetesan darah
Belukar medan tempur
Lihat muka dengar kataku
Dimana janji yang telah kau
ucap?
Jangan menghindar sembunyi di
balik dinding
Aroma busuk takkan pernah
tertutupi
Dekatlah sini sebelum murka
berontak!
Takkan kukejar kalau sudah kau
tepati
Karena akupun manusia...
Tolong jawab janji janji
Jangan diam aku tak tahu!
Nyawaku cuma satu untuk
bayar harga diri
0

LIRIK LAGU MEDUSA - ANJINK-ANJINK SETAN

Anjink.....Anjink....Setan...
Tatap gelap harapan
Arah busuk ku jelang
Otak picik memelas
Sebarkan derita
Duri dusta sebar
Racuni dunia
Langkah-langkah terbungkam
Damai hilang terpenjara
Sisakan lemah terbata
Ambisi dunia
Kau...langkahkan tujuan
Akhiri impian
Tatap gelap harapan
Arah busuk ku jelang
Otak picik memelas
Sebarkan derita
Ini kisah orang-orang
Yang penuh dengan nafsu.....
Membunuh rasa dengan dendam
Menghujat cinta dengan kejam......uuuu...
…..Anjink.......
Anjink....Anjink Setan
Bertopeng Malaikat..
0

LIRIK LAGU MEDUSA-NAFSU

kuterlarut
dalam nafsu
yang memuncak
lelah berkeringat
merintih...bangkitkan...gairahku..
kau mendekapku...kunikmati 2x
mendesah
memeluk jiwa
mengalir
dalam darahku
bercumbu
membakar ruang
menari
dengan cinta
yang ku inginkan..bersatu..dalam emosi dan dosa 2x
mendesah..pejamkan mata...menari...dalam gairahku
desah bercinta..begitu indah..tenggelamkan aku
0

LIRIK LAGU MEDUSA-DISCODIST (DISCO DISTORSI)

belenggu hampiri kesucian
tenggelam ketakutan mayat jalang
merangkak ji;ati jiwa malam
taburi hamparan kebebasan
menipis tersayat kesadaran
langkahi keinginan untuk diam
tumpukan tatapan pengharapan
pecahkan bayangan kegelapan
reff: sembunyikan dusta, bakar semua janji
dari awal hidup sampi akhir mati
ungkapan kata, dari hati laknat
terkutuk oleh dunia bagia ilusi
belaian caci....menggoda tuk pergi
rayuan busuk...menggoda tuk mati
sesak...dalam batas....hancur..tak berbekas
lelah..hadapi goda.....pasrah...sampai akhir
1

LIRIK LAGU MEDUSA-TERSIKSA

demi kepal, amarah terpendam
hanya amuk, yang bisa kulontarkan
hawa dingin, mengikat batin murka
diam kaku, melelkan aura...jiwa
murka..aura...terasa..
suara...gelap...sengsara...
nafas pengap bau duka menyiksa
lebih ganas dari asap berbisa
cakar kata merobek dasar mimpi
menusuk sakit akhir dari kendali
gundah...resah..
hati...pedih. 2X
aku...benci
aku...tersiksa
aku...terhina
aku...terpenjara
aku...luka
aku...mati
tersiksa hidup ini seakan jiwaku tersesat
hanya amarah yang ku pendam dalam diriku 2x
tersiksa...hati...ini...
terbunuh...jiwa...ini..
terbakar..raga...ini...
tersiksa...tersiksa
0

LIRIK LAGU KARAT-GERBANG KERAJAAN SRIGALA

Gerbang Kerajaan Serigala
Selamat datang di kerajaan serigala
Di mana langit sekelam tembaga dan darah membusuk di ufuk barat
Wadam-wadam telanjang melolong-lolong memuja kabut
Mari masuk telanjang dada serahkan jiwa, raga, nyawa terdera
Anjing dan setan menghirup nanah
Kamu tengadah julurkan lidah
Pasak kaki tanganmu di tanah basah
Mari memuja raja serigala
Rasakan liar, taring, dan liur, wajahmu masai berjumbai-jumbai
Biarkan tumbuh belati tajam, tombak dan parang hitam meradang
Bangkitlah, bangkit wahai serigala menghadang malam, merobek bulan
Teriakkan laknat ke alam sana, terjang dunia, kutuk semua
Koyak moyak semua
Si kaya si seksi si narsis
Si buruk si tolol si pander
Jadikan semua pasukan serigala
0

LIRIK LAGU BLASPHEMOUS - WANITA BERPARAS ANJING

BITCH !!
wanita berparas anjink ,gelap mata terhina
dia hina menjilat,berburu akan zinah (2x)

wanita berparas anjink,siang bagai malaikat
tidak ternoda hitam,terpujilah
tingkah bagaikan anjink,bila malam pun datang
dia hina menjelma,terkubur hatinya
dia jalang!!!

mucikari!,hilang tawarkan jiwa,hidup mati....
mucikari,penyebar wanita malam,kenikmatan!!

tersesat dalam liang peranakan,hidangkan semua
birahi bergumul
tersesat dalam liang peranakan,hidangkan semua
wanita berparas anjink!!

hidupmu terkutuk, ...menikmati setiap peranan
dialah penggadai....diatas kesucian sesungguhnya!!

tersiksa dalam kenikmatan
perilaku binal mencekam nyawa
hati telah rusak butakan mata
jika manusia mengingat angkara liar

reff : wanita berparas anjink!!
hitam sesat kan jiwa
wanita berparas anjink!!
birahi mengoyak kelam....(2x)

kill bitch!
0

LIRIK LAGU Radang Kelamin-Surga di dalam lobang memek

Surga di dalam lobang memek .memek memek yg pastinya masih rapet.
Surga di dalam lobang memek
memek yg ga ada jembutnya.
surga di lobang memek
di jepit memek yg sempit
pengen ngentot memek yang masih sempit
dan juga ga ada jembutnya.
surga di dalam memek .
Lobang lobang memek yg cantik pengen di entot ,pengen di ewe .
Pengen di emut" itu memek ,pengen di sodok kontol .
Surga sesungguhnya ada di dalam memek memek sempit
dijepit dan di emut" sama tu memek yg ga ada jembutnya .
surga di lobang memek
di jepit memek yg sempit.
Pengen di emut" itu memek ,pengen di sodok kontol .
Surga sesungguhnya ada di dalam memek memek sempit
dijepit dan di emut" sama tu memek yg ga ada jembutnya .
0

LIRIK LAGU Radang Kelamin-Katakan tidak pada toket tepos

ternyata toket yg tepos ga enak di kenyot
toket yg tepos memeknya pun jg ngempos
toket yg tepos ga enak di grepe
ketika di grepe cuma nemuin pentilnya

tolak toket tepos
toket yg tepos dadanya pun rata
gw mah ampun dah sama cewe yg tepos
ih ampun dah sama cewe yang gepeng
toketnya kerempeng kalah sama ikan kaleng
toket yg tepos ga enak di kenyot
jangan toket tepos , jangan dongs plis plis

jangaaaaaaan
mau sama cewe yg toketnya tepos
jangaaaaaaan mao

ternyata toket yg tepos ga enak di kenyot
toket yg tepos memeknya pun jg ngempos
toket yg tepos ga enak di grepe
ketika di grepe cuma nemuin pentilnya

katakan tidak pada toket yg tepos
memeknya oun jg ngempos

toket yg tepos ga enak di grepe
anti cewe tepos yg memeknya ngempoS
0

LIRIK LAGU PLASMOPTYSIS-EDAN MANEH

anjing hirup teh sangeunahna
wae!
asa pang aingna,aing pang
alusna,aing
pang hadena
cik atuh eling cik atuh nyadar nu
enggeus mah masana aya
aing ge jalma!hakan tah hakan!
omongan sia!
hakan tah hakan!hakan anjing!
cik atuh mikir euweuh nu
sampurna
aing ge pang goblogna tapi aing
jalma
hakan tah hakan!omongan sia!
hakan tah hakan!tai babi siah!
0

LIRIK LAGU GOREGOAT-JURIG TUMPAK KUDA

hirup keur sangsara teu daya teu
upaya
ku sareat na isuk moal bisa dahar
tapi teu ka kira
rizky na jol datang nyampak geus
aya naon nu di pikahayang
manah asa bingah rizky na jol
datang datang teu kakira
jurig tumpak3x ngadatangan ka
urang
jurig tumpak kuda2 nu sumping
na ti gusti
hirup asa bingah aya rizky jil
datang
di teungah hirup nu susah teu
kapalang
jurig tumpak kuda ngadatangan
ka urang
matak mawa diri cicing na
kabagjaan
manah asa bingah ya rizky jol
datang
datang ka kuring maparin
kabagjaan
manah asa bingah aya rizky jol
datang
datang teu ka kira nu sumping na
ti gusti
0

LIRI LAGU BLASHPHEMOUS-PUSAKA GETIH KARUHUN

Hiji Jiwa Jadi Ngabdi Ka Jati Diri
Ajeg Jejeg Panceg
Pageh Pangabdi Gusti
Moal Ingkah Jaga Lembur
Najan Awak Ka Siksa
Moal Sieun Moal Eleh
Kajen Kakadek Kukampak

Getih Urang Getih Sunda (2x)
Jiwa Urang Jiwa Sunda (2x)
Hate Urang Hate Sunda
Paeh Urang Di Tatar Sunda
Ulah Wani Ngusuk Lembur Sim Kuring Amanat Luhur
Karuhun Aing
Saha Nu Ngusik Lembur Sim Kuring
ku Aing Di Tuar Kujang Ngalayang
Silih Asah Silih Asih
Jiwa Satria Kudu Di Cepeng Ku Urang

Harga Diri Urang Bantosan Sasama
Hargaan Sasama
Hormat Kaluhureun
Nyaah Kahandapeun